Často kladené dotazy

Objednávky přijímáme pouze telefonicky na našem dispečinku. V případě platby na fakturu je třeba zaslat písemnou objednávku na předem sjednaný termín. Přijímáme i celoroční objednávky.

Objednání plošiny doporučujeme ideálně 1-2 týdny předem.

Preferujeme platbu v hotovosti na místě po skončení práce. Obsluha plošiny Vám vystaví pokladní doklad.

Platba je možná i na fakturu. Standardní doba splatnosti faktury je 14 dnů. Po předchozí vzájemné dohodě lze splatnost faktury prodloužit, maximálně na 30 dnů. Pokud chcete dostávat faktury elektronickou formou, informujte nás a nezapoměňte uvést e-mailovou adresu, kam chcete faktury zasílat. Faktury zasíláme ve formátu PDF.

Platební karty nepřijímáme.

Povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce, pro něhož bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, vystaví daňový doklad, kde neuvede výši DPH, ale uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Ustanovení nalezneme v §92a (obecná pravidla) a v § 92b až § 92e zákona o DPH.

Režim PDP byl rozšířen na stavební a montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008. Co se našich zákazníků týče, jedná se především o práce typu: výstavba budov, silnic, železnic, mostů, tunelů, elektroinstalační, izolační, sklenářské a zednické práce.

Ano. Všechny naše plošiny mohou pracovat v celé Praze zcela bez omezení.

Bohužel ne. Zábor chodníku či vozovky si musí zajistit klient sám. Více informací o záborech naleznete na portálu hl. m. Prahy.

Dispečink 24/7

Máte nějaké otázky? Nevíte si rady s výběrem plošiny? Neváhejte nás kontaktovat na našem nonstop dispečinku a my Vám rádi pomůžeme.

Ověřit dostupnost Cenová nabídka

PRONÁJEM PRACOVNÍCH PLOŠIN DO VÝŠKY 46 M